สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับศิษย์เก่า

รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นที่1

รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นที่2

รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นที่3

 

 รายชื่อนักศิษย์เก่ารุ่นที่4

  รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นที่ 5

 

 

ศิษย์เก่าที่ได้งานทำ

 

งานคืนสู่เหย้าชาวสาธารณสุขชุมชน

     คืนสู่เหย้าชาวสาธารณสุขรุ่นที่ 1                                      คืนสู่เหย้าชาวสาธารณสุขรุ่นที่2

   

     คืนสู่เหย้าชาวสาธารณสุขรุ่นที่ 3                    คืนสู่เหย้าชาวสาธารณสุขรุ่นที่ 4

 

 กระดานข่าว

ข่าวสารด้านสาธารณสุข


    BLS 2010 "ช่วยชีวิต ง่ายนิดเดียว"         Thumbnail    ACLS2010 การช่วยชีวิตขั้นสูง           

   กฏหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข                      ศูนย์รวมความรู้วิชาการสาธารณสุข
   


วันที่ : 27 เม.ย. 2554
ที่มา : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อ่าน : 3670

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com