สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : สอบถามครับ

  เรียน หัวหน้าสาขาวิชาสาธาณสุขชุมชน

  ไม่ทราบว่าช่วงนี้ มรภ.สกลนคร จะรับสมัครอาจารย์สาขาสาธารณสุขชุมชนไหมครับ

  อยากเป็นอาจารย์ที่ มรภ.สกลนคร ครับ

  ผมจบ ตรี วทบ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขา วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล ม.ขอนแก่น

  โท ส.ม.(สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ม.ขอนแก่น

  ปัจจุบันเป็น นักสุขศึกษา ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ มข. ครับ

  ขอบคุณครับ

  ชื่อ : วีระพงษ์ สีอุปลัด อีเมล์ : seeweera@kku.ac.th สถานะ : บุคคลภายนอก วันที่/เวลา : 2009-09-26 23:44:30 ไอพี : 202.12.97.124

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ทางมหาวิทยาลัย จะเปิดรับอัตรากำลังใหม่ในปีงบประมาณ 53 ถ้าสนใจอยากให้ให้ติดตามข้อมูล น่าจะประมาณต้นปี 2553 นะคะ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2009-10-02 11:23:59 ไอพี : 192.168.27.202

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com