กิจกรรมวันหนองหาร : พิธีสืบชะตาชีวิตธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม